Γλώσσες:

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF07. 

Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις μας είναι εγκεκριμένες και εφαρμόζουν τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων για τα ακόλουθα:

 

  1. Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Προϊόντων για:
    • Παρασκευή/Συσκευασία Νωπών Αλιευμάτων  (Ψάρια Θαλασσοκαλλιέργειας καθώς και Ανοιχτής Θάλασσας).
    • Μεταποίηση Αλιευμάτων.
  2.  Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων.
  3.  Ψυκτικοί Θάλαμοι.  
Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες έχει επίσης τις ακόλουθες Πιστοποιήσεις:

ISO22000: 2005 – Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.

ISO9001: 2015 – Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

OHSAS 18001: 2007 – Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας που βεβαιώνει ότι κατά τη διαδικασία της εκτροφής των ψαριών δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά.                                       
Certification

ISO22000:2005  
Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.
 
Certification

ISO9001:2015  
Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.
 
Certification

OHSAS18001:2007 
Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.
 
GlobalG.A.P

GLOBALG.A.P 
Διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη. Την ιχνηλασιμότητα, την αποφυγή απάτης και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Πολυφήμου 10, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 26073, 1666
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνήστε τώρα
+(357) 22 516555
Ακολουθήστε Μας :