Γλώσσες:

Γόνος (μικρά ζωντανά ιχθύδια μέχρι 3 γρ.) για Ιχθυοτροφεία:

Από τον ιχθυογεννητικό σταθμό της θυγατρικής της εταιρείας, Blue Fisheries Ltd, προμηθεύει τα ακόλουθα ζωντανά ιχθύδια:

• Ζωντανά Ιχθύδια Τσιπούρας (Sparus Aurata): διατίθενται σχεδόν όλο το χρόνο με μέσο βάρος 2-3 γρ.

• Ζωντανά Ιχθύδια Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax): διατίθενται από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο  με μέσο   βάρος 2-3 γρ.

 
Πολυφήμου 10, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 26073, 1666
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνήστε τώρα
+(357) 22 516555
Ακολουθήστε Μας :